Tấn công trực tiếp trên Internet thông qua điều tra pháp y kỹ thuật số từ căn bản đến nâng cao

1 trong những kỹ năng quan trọng trong nhánh Detection thuộc Security Operation - Dành cho thành viên theo hướng trở thành Cyber Security Professional