Cyber Digital Forensic – Điều tra pháp y kỹ thuật số thông qua Tấn Công trực tiếp trên Internet – – Blue Team

1 trong những kỹ năng quan trọng trong nhánh Detection thuộc Security Operation - Dành cho thành viên theo hướng trở thành Cyber Security Professional