Cyber Hacking Forensic Investigation on the Internet – Điều tra pháp y kỹ thuật số thông qua tấn công trực tiếp trên Internet cho người bắt đầu

1 trong những kỹ năng quan trọng trong nhánh Detection thuộc Security Operation - Dành cho thành viên theo hướng trở thành Cyber Security Professional