Kiểm định bảo mật hệ thống thông qua tấn công hợp pháp – Network Penetration Testing via Legal Hacking for Beginner.

1 trong những kỹ năng quan trọng trong nhánh Detection thuộc Security Operation - Dành cho thành viên theo hướng trở thành Cyber Security Professional